Student » Digitální učební materiály - DUM


Digitální učební materiály - NAV


DUMTematická oblastStručná charakteristikaPDF
VY_32_INOVACE_121Vztah designu a uměnímůže design nahrazovat umění?, užívání umění...
VY_32_INOVACE_122Kritéria a hodnocení designuhodnocení designu z pohledu jeho definice, estetický soud a hodnota...
VY_32_INOVACE_123Umění a kýčobecná charakteristika, kýč v umění, empirické zkušenosti, definice...
VY_32_INOVACE_124Design, vývoj. cyklus a ekologievývojový a životní cyklus výrobku, eko design, trvale udržitelný rozvoj
VY_32_INOVACE_125Psychopatologie užívání věcíempirické zkušenosti, ergonomie, stresové, procesní a motorické chyby...
VY_32_INOVACE_126Osobnost a odpovědn, designéradefinice v širším a užším smylu, osobnostní složky a předpoklady
VY_32_INOVACE_127Základy komunikace a prezentaceverbální a nonverbální komunikace, základní komunikační dovednosti
VY_32_INOVACE_128Počátky designuobdobí civilizace, prehistorie designu a starověk
VY_32_INOVACE_129Na prahu průmyslové revolucepodmínky zrodu průmyslové revoluce, parní stroj...
VY_32_INOVACE_130Průmyslová revoluce a nový věkspolečenské změny a historický kontext, historizující slohy a jejich vliv
VY_32_INOVACE_131Počátek 20. letspolečenské změny a historický kontext konce 19., poč. 20. st do 1.sv.v.
VY_32_INOVACE_132Meziválečné obdobíspolečenské změny a historický kontext po 1. sv. v. do sv. hosp. Krize 1929
VY_32_INOVACE_133Předválečné obdobíspolečenské změny a historický kontext od pol. 20. let do 2.sv. v.
VY_32_INOVACE_134Období II. sv. válkyspolečenské změny a vojensko-politický kontext v období 2.sv. v.
VY_32_INOVACE_135Poválečná a 50. léta - 1. částspolečenské změny a geopolitický kontext, stav průmyslové produkce...
VY_32_INOVACE_136Poválečná a 50. léta - 2. částvývoj designu a jeho představitelé
VY_32_INOVACE_137Design 60. let - 1. částstav společnosti a kontext změn, úroveň a vývoj techniky
VY_32_INOVACE_138Design 60. let - 2. částvývoj des. a představitelé (pop-design, elegantní moderna i její radikalismus)
VY_32_INOVACE_139Design 70. let - 1. částstav společnosti a úroveň techniky, vývoj designu (radikální design...)
VY_32_INOVACE_140Design 70. let - 2. částvývoj designu a představitelé (...postmoderna, počátky high-tech, human. design)
VY_32_INOVACE_141Design 80. let - 1. částstav společnosti a kontext změn, vývoj designu a představitelé (Memphis...)
VY_32_INOVACE_142Design 80. let - 2. částvývoj designu a jeho představitelé (...postmoderna, high-tech, Frog Design)
VY_32_INOVACE_143Design 90. let - 1. částstav společnosti a kontext geopolitických změn (racionalizace designu...)
VY_32_INOVACE_144Design 90. let - 2. částvývoj designu (...eko design, syntéza protikladů a Droog Design)
VY_32_INOVACE_145Design přel. 20. a 21 stol. - 1. č.stav společnosti a kontext ekonomicko-technologické úrovně, vývoj materiálů
VY_32_INOVACE_146Design přel. 20. a 21 stol. - 2. č.vývoj designu a jeho představitelé, vývojové tendence, nové role a úkoly designu
VY_32_INOVACE_147Úvod do průmyslového des. definice a postavení a vymezení průmyslového designu, stručný přehled mezníků
VY_32_INOVACE_148Metodika navrhovánímodely OTW, Concurrent Eng., fáze navrh., průmyslový designér vs. Konstruktér
VY_32_INOVACE_149IT v procesu navrhovánífáze PLM, náplň CAx technologií (CAD, CAM, CAE, CRM, Rapid Prototyping…)
VY_32_INOVACE_150Archetypy designudefinice archetypu, hirarchie, vlastnosti materiálů, archetypy v architektuře
VY_32_INOVACE_151Folklór a dekorační prvkyfunkce, dělení, význam ornamentu, vzor, vliv folklóru, uplatnění v designu
VY_32_INOVACE_152Vztah formy a funkcetvar a jeho funkce, biotechnika, funkční tvar v pojetí funkcionalismu a modernismu
VY_32_INOVACE_153Jednota vizuálního styluhist. vývoj JVS v gotice a baroku, současné pojetí a klasifikace JVS, příklady...
VY_32_INOVACE_154Tvarová řešeníteorie tvaru: geom., organické a energ., kompozice v proporci, gradaci a členění
VY_32_INOVACE_155Barevná řešení - 1. částteorie barev, barevný kruh, skládání barev, hlediska pro dělení barev...
VY_32_INOVACE_156Barevná řešení - 2. částkombinace barev, základní barevná schémata a příklady, pojetí barev...
VY_32_INOVACE_157Materiálová řešenítrojúhelník konstrukce: materiál - technologie, výběr materiálu...
VY_32_INOVACE_158Vztah konstrukce a materiálutrojúhelník stability: zatížení - geometrie - materiál, vliv parametrů na def.
VY_32_INOVACE_159Inspirační zdrojeinspirační metody: představy, racionalita, výzkum, smylové vnímání...
VY_32_INOVACE_160Design a společnostpotřeby jedinců a doformace společnosti, reklama, postoje společnosti...
VY_32_INOVACE_161Smyslové vnímání - 1. částinterpretace zrakových informací a představy
VY_32_INOVACE_162Smyslové vnímání - 2. částrole paměti v designu a myšlenkové pochody
VY_32_INOVACE_163Smyslové vnímání - 3. částzaměření pozornosti a procesy rozhodování
VY_32_INOVACE_164Úvod do interiérového designudefinice a původ slova, obsah a význam v užší i širším pojetí, dělení designu...
VY_32_INOVACE_165Postup navrhování int. - 1. částfáze: příprava podkladů, dispoziční řešení, barevné řešení, design zařiz...
VY_32_INOVACE_166Postup navrhování int. - 2. částhistorizující slohy, design a styl, pravidla, příklady a komentáře...
VY_32_INOVACE_167Styly interiérového des. - 1. částteorie světla, rozdělení osvětlení, zákonitosti denního osvětlení v interiérech...
VY_32_INOVACE_168Styly interiérového des. - 2. částbarevný kruh, skládání barev, odstín, sytost a světlost, barevná schémata
VY_32_INOVACE_169Světlo a osvětlení v int. - 1. částvývoj kuchyní, typy kuchyní, tvarové a dispoziční řešení, ergonomie vs. Design..
VY_32_INOVACE_170Světlo a osvětlení v int. - 2. částvývoj obývacích pokojů, funkce, tvarové a dispoziční řešení, ergonomie vs. Design...
VY_32_INOVACE_171Barevné řešení v interiérechvývoj ložnic, tvarové a dispoziční řešení, ergonomie vs. design, vybavení...
VY_32_INOVACE_172Interiéry kuchyní a jídelenvývoj dětských pokojů, funkce, tvarové a disp. řešení, ergonomie vs. Design...
VY_32_INOVACE_173Interiéry obývacích pokojůvývoj koupelen, typy koupelen, tvarové a dispoziční řešení, ergonomie vs. Design...
VY_32_INOVACE_174Interiéry ložnicdisp. a tvarové řešení: vstupních prostor a chodeb, úložných prostor, dom. Prac…
VY_32_INOVACE_175Int. dětských a stud. pokojůdruhy kancelářských protor, specifika kancel. činnosti, ergomie, dispoziční řešení...
VY_32_INOVACE_176Int. dětských a stud. pokojů 2.č.
VY_32_INOVACE_177interiéry koupelen - 1. část
VY_32_INOVACE_178interiéry koupelen – 2. část
VY_32_INOVACE_179ost. prostory byt. interiérů – 1. č.
VY_32_INOVACE_180ost. prostory byt. interiérů – 2. č.


požádat o heslo...