Student » Digitální učební materiály - DUM


Digitální učební materiály - M


DUMTematická oblastStručná charakteristikaPDF
VY_32_INOVACE_421MnožinyMnožina, podmnožina, prvek
VY_32_INOVACE_422Číselné oboryČíselné obory, číselná ose, intervaly
VY_32_INOVACE_423Racionální číslaZlomky
VY_32_INOVACE_424Číselná osaPráce s absolutní hodnotou
VY_32_INOVACE_425ProcentaProcenta
VY_32_INOVACE_426Algebraické výrazyVýrazy a podmínky
VY_32_INOVACE_427Algebraické výrazyRozklad na součin
VY_32_INOVACE_428Algebraické výrazySoutěž krácení lomených výrazů
VY_32_INOVACE_429Algebraické výrazyDělení
VY_32_INOVACE_430Mocniny Mocniny s přirozeným exponentem
VY_32_INOVACE_431Mocniny Mocniny s celočíselným exponentem
VY_32_INOVACE_432Rovnice Lineární rovnice a jejich řešení
VY_32_INOVACE_433RovniceSoustavy lin. Rovnic
VY_32_INOVACE_434RovniceKvadratická rovnice,počítání přes diskriminant, počítání přes Vietovy vzorce
VY_32_INOVACE_435Rovnice Exponent, exponenciální rovnice
VY_32_INOVACE_436Rovnice Logaritmus, logaritmická funkce
VY_32_INOVACE_437Pravoúhlý trojúhleníkPythagorova věta, Euklidovy věty a jejich užití
VY_32_INOVACE_438ZobrazeníZobrazení, shodnost, podobnost, stejnolehlost
VY_32_INOVACE_439Goniometrie ostrého úhluGoniometrické funkce v prav. Trojúhelníku
VY_32_INOVACE_440Obsah a obvod rovin. útvarůObsah a obvod trojúhelníku
VY_32_INOVACE_441Obsah a obvod rovin. útvarůObsah a obvod n-úhelníku
VY_32_INOVACE_442Obsah a obvod rovin. útvarůObsah a obvod kruhu a jeho částí
VY_32_INOVACE_443Povrch a objekrychle, hranol
VY_32_INOVACE_444Povrch a objeválec
VY_32_INOVACE_445Povrch a objejehlan, kužel
VY_32_INOVACE_446Povrch a objekoule a její části
VY_32_INOVACE_447Trigonometrie obecného trojúhelníku Řešení obecného trojúhleníku sinová a cosinová věta
VY_32_INOVACE_448Úhel a jeho velikostVelikost úhlu, stupňová a oblouková míra
VY_32_INOVACE_449FunkceLogaritmická funkce
VY_32_INOVACE_450Vztahy mezi gon. funkcemiVztahy mezi goniometrickými funkcemi, úprava výrazů
VY_32_INOVACE_451rovniceGoniometrické rovnice
VY_32_INOVACE_452Komplexní číslaZavedení komplexního čísla a algebraický tvar komplexního čísla čísla
VY_32_INOVACE_453Komplexní číslaSoučet, rozdíl, součin, podíl
VY_32_INOVACE_454Komplexní číslaAbsolutní hodnota
VY_32_INOVACE_455Komplexní číslaGoniometrický tvar k.č.
VY_32_INOVACE_456Komplexní číslaŘešení kvadr.rovnic v oboru komplex.čísel
VY_32_INOVACE_457FunkceFunkce, definiční obor, graf lineární a konstantní fce, graf přímé úměrnosti
VY_32_INOVACE_458Funkcekvadratická funkce
VY_32_INOVACE_459FunkceExponenciální funkce
VY_32_INOVACE_460Kombinatorika Faktoriál
VY_32_INOVACE_461KombinatorikaPermutace
VY_32_INOVACE_462KombinatorikaVariace
VY_32_INOVACE_463Kombinatorika Kombinace
VY_32_INOVACE_464Kombinatorika Pascalův trojúhelník, binomická věta
VY_32_INOVACE_465PravděpodobnostNáhodný pokus a jev, pravděpodobnost jevu
VY_32_INOVACE_466PravděpodobnostPravděpodobnost - soutěž
VY_32_INOVACE_467KombinatorikaAZ kvíz - procvičování úloh z kombinatoriky
VY_32_INOVACE_468StatistikaSobour, jednotka, znak, absolutní, relativní četnost
VY_32_INOVACE_469PosloupnostiDefinice posloupnosti, rekurentní vzorec
VY_32_INOVACE_470PosloupnostiAritmetická posloupnost
VY_32_INOVACE_471PosloupnostiGeometrická posloupnost
VY_32_INOVACE_472Analytická geometrieVzdálenost dvou bodů, střed úsečky
VY_32_INOVACE_473Analytická geometrieVektor, sčítání násobení reál. číslem
VY_32_INOVACE_474Analytická geometrieVyjádření přímky
VY_32_INOVACE_475Analytická geometrie Užití analytické geometrie
VY_32_INOVACE_476Analytická geometrie Vzájemná poloha dvou přímek
VY_32_INOVACE_477Analytická geometrieVzdálenost bodu od přímky
VY_32_INOVACE_478Kuželosečky Kružnice
VY_32_INOVACE_479KuželosečkyElipsa
VY_32_INOVACE_480StatistikaMíra variability souboru


požádat o heslo...