Student » Digitální učební materiály - DUM


Digitální učební materiály - CJL


DUMTematická oblastStručná charakteristikaPDF
VY_32_INOVACE_361Pražská německá literatura Brod, Werfel, Meyrinck, Kisch
VY_32_INOVACE_362Starověká literatura I.Řecko - základní dělení
VY_32_INOVACE_363Starověká literatura II.Řím - základní dělení
VY_32_INOVACE_364Klasicismus, osvícenství I.Klasicismus - definice, hl.znaky, zařazení do století, autoři + dílo
VY_32_INOVACE_365Klasicismus, osvícenství II.Osvícenství - definice, hl.znaky, zařazení do století, autoři + dílo
VY_32_INOVACE_366Romantismus světový I.Definice, hl. znaky, Anglie
VY_32_INOVACE_367Romantismus světový II.Byron + Rusko + Polsko
VY_32_INOVACE_368Romantismus světový III.Francie + Hugo podrobně
VY_32_INOVACE_369NaturalismusDefinice, Zola - život + dílo
VY_32_INOVACE_370Impr., symbol., dekadence
VY_32_INOVACE_371Svět.meziválečná próza - USAZáklad.údaje, ztracená generace, společenská kritika
VY_32_INOVACE_372Svět.meziválečná próza - NěmeckoZáklad.údaje + Brecht, bratři Mannovi, Feuchtwanger, Remarque, Hesse, Zweig
VY_32_INOVACE_373Karel Čapek I.Povídky, romány, dramata
VY_32_INOVACE_374Karel Čapek II.Noetika, fejetony, cestopis, politická díla
VY_32_INOVACE_375Lidové noviny
VY_32_INOVACE_376Franz KafkaŽivot autora + dílo + význam
VY_32_INOVACE_377Osvobozené divadlo I.Historie divadla, význam divadla, J.Werich
VY_32_INOVACE_378Osvobozené divadlo II.J.Voskovec, J.Ježek + cvičení
VY_32_INOVACE_379Rozbor věty jednoduchévětné členy
VY_32_INOVACE_380W.Styron - Sophiina volba
VY_32_INOVACE_381J.Heller - Hlava XXII.
VY_32_INOVACE_382Česká normalizační literaturaOficiální, samizdatová, exilová + přílohy
VY_32_INOVACE_383Bohumil Hrabal
VY_32_INOVACE_384Divadlo Járy Cimrmana I.Fenomén J.C., L.Smoljak
VY_32_INOVACE_385Divadlo Járy Cimrmana II.Z.Svěrák, repertoár DJC
VY_32_INOVACE_386Charakteristika, popis
VY_32_INOVACE_387Svět.meziválečná próza - FrancieRolland, Gide, Barbusse, Exupéry, Proust
VY_32_INOVACE_388Psaní velkých písmenVysvětlení a nácivk psaní velkých písmen
VY_32_INOVACE_389Zkratky a zkratková slovaDefinice, vysvětlení rozdílů, třídění, tvoření a pravopis, praktická cvičení
VY_32_INOVACE_390Počátky českého písemnictvíPřehled starší české literatury.
VY_32_INOVACE_391ReferátPravidla psaní referátu + nácvik.
VY_32_INOVACE_392Problematické jazykové jevy 1Podmiňovací způsob slovesa BÝT, číslovka DVĚ, psaní s/z/vz
VY_32_INOVACE_393Problematické jazykové jevy 2Psaní MĚ/MNĚ,psaní čárky ve spojení jak-tak,
VY_32_INOVACE_394ReportážZakladní pravidla psaní reportáže, nácvik
VY_32_INOVACE_395ÚvahaZákladní znaky, jazykové prostředky, nácvik
VY_32_INOVACE_396VypravováníZákladní znaky, jazykové prostředky, nácvik
VY_32_INOVACE_397Problematické jazykové jevy 3Psaní přímé, polopřímé a nepřímé řeči
VY_32_INOVACE_398Osobnosti NO IV.K.H:Borovský, B.Němcová - kritický realismus
VY_32_INOVACE_399K.Čapek - R.U.R.Rozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky - autor, kontext
VY_32_INOVACE_400J.Hašek - ŠVEJK 1.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky - autor, kontext
VY_32_INOVACE_401J.Hašek - ŠVEJK 2.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky.
VY_32_INOVACE_402Základní literární pojmyLiterární druh, žánr, forma
VY_32_INOVACE_403K.Poláček - Bylo nás pět 1.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky - autor, kontext
VY_32_INOVACE_404K.Poláček - Bylo nás pět 2.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky.
VY_32_INOVACE_405Osobnosti NO I.Portréty nejvyznamějších českých obrozenců, 1.fáze
VY_32_INOVACE_406Ch.Dickens - Oliver Twist 1.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky - autor, kontext
VY_32_INOVACE_407Ch.Dickens - Oliver Twist 2.částRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky.
VY_32_INOVACE_408V.Havel - AudienceRozbor díla podle struktury ústní maturitní zkoušky.
VY_32_INOVACE_409Osobnosti NO II.Portréty nejvyznamějších českých obrozenců, 2.fáze
VY_32_INOVACE_410Osobnosti NO III.Portréty nejvyznamějších českých obrozenců, 3.fáze
VY_32_INOVACE_411LiteraturaEvropské literatury přelomu století 1
VY_32_INOVACE_412LiteraturaEvropské literatury přelomu století 2
VY_32_INOVACE_413LiteraturaViktor Dyk
VY_32_INOVACE_414Slohová výchovaFunkční styly
VY_32_INOVACE_415Slohová výchovaÚvod do slohu
VY_32_INOVACE_416LiteraturaHomér a jeho tvorba
VY_32_INOVACE_417LiteraturaÚtvary lidové slovesnosti
VY_32_INOVACE_418LiteraturaProtispolečenští buřiči
VY_32_INOVACE_419Slohová výchovaSlohové postupy
VY_32_INOVACE_420Slohová výchovaSlohové útvary


požádat o heslo...