Uchazeč » Nabídka oborů » Nábytkářská a dřevařská výroba - přijetí do 2.r. (nástavba)

 

Studijní obor 33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba (švp Navrhování a konst. nábytku)

Tříleté studium určené absolventům učebního oboru Truhlář. Jedná se o obdobu nástavbového studia, kdy se ve tříleté denní formě mohou studenti kvalitně připravit na složení maturitní zkoušky.

„Rozviň své dovednosti a znalosti z řemeslného oboru při navrhování nábytku a interiérů."

 

V odborných předmětech se naučíš mnoha novým a zajímavým věcem. V předmětu Konstrukce se naučíš pracovat s výtvarnými návrhy, číst a vypracovat dílčí nebo komplexní konstrukční dokumentaci výrobku (nebo jeho části) a konstrukce při uplatnění optimalizace výroby. Osvojíš si odborné výpočty, využívání prostředků informačních a komunikačních technologií, pracovat se speciálními aplikačními programy. Technologie Ti poskytne znalosti o postupech při zpracování materiálů na výrobky a konstrukce dle zaměření oboru. Naučíš se volit a používat vhodné materiály, výrobní zařízení a technologické postupy adekvátně k zadání. Osvojíš si znalosti a dovednosti potřebné pro přípravu výroby i z hlediska organizace a řízení nábytkářské a dřevařské výroby, při respektování ekonomických hledisek a hledisek bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a životního prostředí. Ekonomika Ti umožní pochopit tržní mechanismus, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Získáš předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučíš se orientovat v právní úpravě podnikání. V tomto oboru je významně zastoupena práce na počítačích. Od roku 2012 je do oboru zahrnuta výuka nejmodernějších CAD/CAM (CNC) technologií v nově zbudovaném Centru pro nejmodernější technologie obrábění dřeva.

 

Tento obor se otevírá v letech: 1. 9. 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024...


 

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025
Žádost
o přijetí do vyššího ročníku

 

Formulář přihlášky ke studiu

Dny otevřených dveří

Výstavy studentských prací

Kam po škole (možnosti dalšího studia na VOŠ a VŠ)

 


Rámcový vzdělávací program - RVP
Žáci, připravovaní na základě tohoto RVP, se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatnit se budou moci i jako technologové, konstruktéři a návrháři, nebo jako operátoři ve všech oblastech výroby, případně jako úředníci v oblasti státní zprávy.

Celý rámcový vzdělávací program, který podrobně popisuje uplatnění absolventa, klíčové i odborné kompetence, rozvržení obsahu vzdělávání, organizaci vzdělávání a mnoho dalších důležitých podrobností o studiu oboru naleznete zde... RVP NK

 

Z centra pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

 

Nástěnka (výběr - uchazeč)

Podporujeme