Profil SUPŠ HNN » Z historie školy

Historie školy

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku (SUPŠ HNN), Hradec Králové sídlí v nové, moderní čtyřpatrové budově, přímo v srdci středního a vysokého školství, na dohled historického centra města, v ulici s příhodnou adresou - 17. listopadu. Ač škola vyhlíží a žije mladě, její tradice sahají do počátku výroby klávesových hudebních nástrojů v Čechách.

Vše začalo postavením prvního klavíru v roce 1864 panem Antonínem Petrofem. Výroba se začala rozvíjet a vznikala tak potřeba kvalifikovaných pracovníků. Firma Petrof si své řemeslníky zpočátku připravovala sama a tak první specializované středisko, kde se připravovali budoucí klavírníci, varhanáři a výrobci akordeonů, bylo otevřeno ve Varnsdorfu až po 2. světové válce. Po jeho zrušení v roce 1949 bylo založeno nové učňovské středisko v Liberci - Kateřinkách, které existovalo do roku 1955. Protože se zájem o toto řemeslo stále zvyšoval, v roce 1955 byla založena Závodní učňovská škola v Jiříkově, kde se učilo až do roku 1972. Se zvyšujícím se počtem učňů ovšem bylo třeba hledat definitivní řešení.

Do projektu výstavby areálu středních škol v Hradci Králové byla zahrnuta i výstavba budovy pro teoretické a praktické vyučování výroby hudebních nástrojů spojená s tělocvičnou a také výstavba domova mládeže. Jako první byla v roce 1972 dostavěna budova domova mládeže, a proto se od tohoto roku začíná se stěhováním Závodní učňovské školy z Jiříkova do Hradce Králové.

 

Školní rok 1982/1983

Vznik střední školy s názvem "Střední odborné učiliště hudebních nástrojů" v Hradci Králové se datuje od zahájení školního roku 1982/1983. K tomuto komplexnímu učilišti byla tehdy také přičleněna místně odloučená pracoviště v Lubech u Chebu a v Kraslicích, kde se vyučovaly obory zaměřené na výrobu strunných a dechových hudebních nástrojů.

 

Školní rok 1987/1988

Od školního roku 1987/1988 dochází v Hradci Králové postupně k otevření dalších oborů a to nejen čtyřletého maturitní obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením pro klávesové nástroje, ale i tříletého oboru Truhlář pro výrobu nábytku.

 

Školní rok 1992/1993

Od školního roku 1992/1993 se s příchodem nového ředitele škola začíná více orientovat na výuku uměleckých oborů. Je zahájena výuka zcela nového čtyřletého studijní oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské. Postupně se otevírá i nástavbové studium Dřevařská a nábytkářská výroba a dále tříletý obor Umělecký truhlář.

 

Školní rok 1996/1997

Školní rok 1996/1997 přinesl další významnou změnu, protože byla delimitována odloučená pracoviště v Lubech a v Kraslicích. Dochází tak k ještě většímu poměrnému zastoupení truhlářských oborů a tím i k rozšíření názvu školy na "Střední odborné učiliště hudebních nástrojů a nábytku". V tomto roce také přecházíme pod nového zřizovatele, kterým se stává MŠMT ČR. Od školního roku 1999/2000 je otevřen další nový obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské.

 

Školní rok 2000/2001

Velice důležitou etapou v rozvoji školy se stává školní rok 2000/2001, kde je škola rozšířena o Střední odbornou školu. Tím se v její nabídce objevují i dva nové studijní obory - čtyřletý obor Nábytkářství a čtyřletý umělecký obor Konstrukce a tvorba nábytku. V tomto roce škola také přechází pod nového zřizovatele, kterým se stává Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

 

Školní rok 2005/2006

Datum 1. 1. 2006 se výrazně zapisuje do naší historie, protože se završuje více než desetilé společné úsílí všech pracovníků a škola dostává nový název - Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku.

 

Školní rok 2006/2007

Nový zřizovatel výrazně pomáhá škole v roce 2006 s řešením již nedostatečné kapacity výukových prostor a odkupuje od firmy Petrof jednu z nejhezčích historických budov přímo v areálu této světoznámé firmy. V těchto prostorech škola, až do této doby, vyučovala pouze v pronájmu praktickou výuku. Ve zrekonstruovaných prostorách tak dne 1. 9. 2006 začíná probíhat i teoretická výuka. Tento krok otevírá prostor k dalšímu rozvoji školy.

 

Školní rok 2012/2013

V tomto roce se završují hned tři významé projekty, které byly připravovány mnoho let a nyní dochází, i za pomoci strukturálních fondů EU, k jejich realizaci. Zateplení školy za přibližně 30 mil. Kč významně zlepší pracovní prostředí školy. Nové "CNC centrum" zpřístupní studentům nejmodernější techonologie obrábění dřeva a takzvané "šablony pro střední školy" zase pomohou vybavit školy novými počítači a přispějí k tvorbě nových a moderních výukových materiálů.

 

Součastnost

V současné době připravuje SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové 400 žáků v 17 třídách. Většina studentů se připravuje v maturitních oborech a téměř dvě třetiny z celkového počtu se připravuje v uměleckořemeslných a uměleckých oborech. Škola navíc pořádá nejrůznější kurzy pro odborníky i pro veřejnost.

 

Několik zajímavých informací:

 • Na škole vyučují vynikající odborníci z praxe a z univerzit.
 • Studenti SUPŠ HNN své práce vystavují na mnoha výstavách.
 • Studenti SUPŠ HNN každoročně sami pořádají maturitní ples, literárně hudební pásmo, ...
 • Studenti SUPŠ HNN se každoročně velice úspěšně zúčastňují nejrůznějších soutěží a studentských olympiád. Například DESIGNSTORY pořádané v rámci mezinárodního nábytkářského veletrhu Mobitex, soutěže Národní cena za studentský design, SOČ, olympiády v českém, anglickém a německém jazyce, ... Často se na těchto soutěžích umísťují studenti školy na předních místech a to v rámci celé republiky nebo i v mezinárodních soutěžích.
 • Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
 • Škola je členem Českého klavírnického svazu.
 • Absolventi školy úspěšně studují na Akademii výtvarných umění, Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze, Mendlově univerzitě v Brně, Univerzitě Hradec Králové, Fakultě užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dalších vysokých školách.

Vzdělávací nabídka školy

Vzdělávací nabídky školy již po desetiletí naplňuje zaměření školy, které stojí na dvou základních kamenech: výroba hudebních nástrojů a výroba nábytku a daších předmětů a to jak se zaměřením na tradiční technologie tak na moderní design. V této oblasti škola nabízí velice širokou a provázanou skladbu oborů, kde převažují obory umělecké a uměleckořemeslné.

 

Konkrétně se na škole vyučují následující obory:

 • Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje (kytary, housle)
 • Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské
 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
 • Umělecký truhlář
 • Design interiérů
 • Design výrobků (průmyslový design)
 • Navrhování a konstrukce nábytku
 • Truhlář
 • Dřevařská a nábytkářská výroba (nástavbové studium)

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku
,
Hradec Králové, 17. listopadu 1202

Adresa:
500 03 Hradec Králové,
17. listopadu 1202

IČO: 00145238
DIČ: CZ00145238

facebook

Sociální sítě

26.06.2019:  Naši studenti zvítězili v soutěži Přeměná odpadů na zdroje 


08.03.2019:  Co Čech, to designér v časopisu Interiéry 


22.03.2018:  Navrhování iteriérů on-line v časopisu Interiéry 


14.12.2017:  Naši pedagogové "o vizualizacích", a jiné přednášky z Interiérů 2017 


13.10.2017:  Machři roku 2017 


07.09.2017:  Škola základ života? 


03.05.2017:  Praktické maturitní zkoušky řemeslných oborů v Hradeckém deníku