Profil SUPŠ HNN » Centrum pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

 

Centrum pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

„Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva" vzniklo v roce 2012 na odloučeném pracovišti Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku.
Nachází se na odloučeném pracovišti ve vlastních prostorách v historické části areálu světoznámé firmy PETROF.

Učebna 3D tisku

V CNC centru probíhá každodenní výuka dle rozvrhu školy. Během týdne se zde vyučuje celkem na 3 CNC strojích tj. na CNC laserovém gravírovacím stroji, na CNC soustruhu a na CNC frézovacím centru. Podmínkou pro obsluhu těchto strojů je zvládnutí alespoň základního ovládání příslušných grafických programů. Výuka tedy probíhá částečně v počítačové učebně, ve které se kreslí, modelují požadované součásti a vytváří se potřebný obráběcí program a částečně v CNC dílně kde probíhá vlastní obrábění požadovaného obrobku. CNC stroje se také každoročně využívají k tvorbě maturitních prací studentů Střední školy uměleckoprůmyslové hudebních nástrojů a nábytku.


Cílem projektu je modernizace praktické výuky a odborných předmětů tak, aby reflektovala současné a zejména budoucí požadavky trhu práce na absolventy všech oborů studia SUPŠ HNN technického a uměleckořemeslného zaměření.


Jeden z pilířů moderní výuky SUPŠ HNN je postaven na práci s nejmodernější technologií obrábění dřeva, tedy nejrychleji se rozvíjejícími segmenty průmyslové výroby, které jsou nyní v praktické výuce na SUPŠ HNN plně zavedeny. V takto provázaném systému vzdělávání spojeném s praktickou výukou je poskytováno komplexní technické vzdělání, výrazně zvyšující konkurenceschopnost a dovednosti absolventů v mnoha odvětvích současně, které se výborně uplatňují přímo v praxi nebo následně po studiu VŠ, zejména v následujících odvětvích: design výrobků, design interiérů, nábytkářství, architektura, strojírenství, stavebnictví, umělecká a uměleckořemeslná tvorba, včetně stavby hudebních nástrojů.


Tento projekt je další přidanou hodnotou. Celkově SUPŠ HNN díky spolufinancování EU z Evropských fondů pro regionální rozvoj (http://www.rada-severovychod.cz/) disponuje unikátním komplexem nejmodernějších technologií obrábění dřeva, poskytující tolik žádané kompetence pro naše žáky, resp. budoucí absolventy žádaných na trhu práce.

Logo EU