Profil SUPŠ HNN » Centrum 3D technologií

 

Centrum 3D technologií

vzniklo v průběhu 2. pololetí školního roku 2014/2015 v prostorách hlavní budovy Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku (dále jen SUPŠ HNN). Tvoří jej specializovaná učebna s výpočetní technikou pro pracovní skupinu 15 žáků, kteří pracují se speciálním CAD softwarem, profesionální 3D termoplastická tiskárna a statický 3D scanner (na webu [rajce.idnes.cz]).

Učebna 3D tisku

Po testovací výukové fázi v závěru školního roku 2014/15 bude probíhat každodenní výuka dle rozvrhu školy. Během týdne se zde budou vyučovat obory navrhování a konstrukce nábytku, design výrobků, design interiérů, v rámci specializovaných projektových dnů také ostatní obory: uměleckořemeslné zpracování dřeva, uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů, dřevařská a nábytkářská výroba (nástavbové studium), truhlář, umělecký truhlář a řezbář. Podmínkou pro obsluhu těchto technologií je zvládnutí alespoň základního ovládání příslušných grafických programů. Výuka probíhá částečně v počítačové učebně, ve které se pracuje s virtuálními 3D modely objektů a částečně v oddělené části místnosti, kde probíhá jejich vlastní tisk, případně skenování objektů pro další analýzu. 3D tiskárna a související technologie slouží také k tvorbě klauzurních, maturitních i soutěžních prací žáků SUPŠ HNN.


Cílem projektu je modernizace praktické výuky a odborných předmětů tak, aby reflektovala současné a zejména budoucí požadavky trhu práce na absolventy všech oborů studia SUPŠ HNN technického a uměleckořemeslného zaměření.


Jeden z pilířů moderní výuky SUPŠ HNN je postaven na práci s progresivními 3D technologiemi, tj. 3D tisk, 3D skenování, CNC obrábění, CAD/CAM konstruování, tedy nejrychleji se rozvíjejícími segmenty průmyslové výroby, které jsou nyní v praktické výuce na SUPŠ HNN plně zavedeny. V takto provázaném systému vzdělávání spojeném s praktickou výukou je poskytováno komplexní technické vzdělání, výrazně zvyšující konkurenceschopnost a dovednosti absolventů v mnoha odvětvích současně, které se výborně uplatňují přímo v praxi nebo následně po studiu VŠ, zejména v následujících odvětvích: design výrobků, design interiérů, nábytkářství, architektura, strojírenství, stavebnictví, umělecká a uměleckořemeslná tvorba, včetně stavby hudebních nástrojů.


Tento projekt navazuje a je koncipován v návaznosti na předchozí projekt SUPŠ HNN „Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva" (http://cnc.hnn.cz). Nová technologie 3D tisku a skenování, spolu s rozšířenou výukou CAD/CAM konstruování, je další přidanou hodnotou tohoto nového projektu. Celkově SUPŠ HNN díky spolufinancování EU z Evropských fondů pro regionální rozvoj (http://www.rada-severovychod.cz/) disponuje unikátním komplexem nejmodernějších 3D technologií, poskytující tolik žádané kompetence pro naše žáky, resp. budoucí absolventy žádaných na trhu práce.

 

  • Název projektu: Centrum 3D technologií
  • Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/36.01320
  • Prioritní osa: 13. 4. - Rozvoj podnikatelského prostředí
  • Oblast podpory: 13. 4. 2. - Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
  • Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
  • Místo realizace: SUPŠ HNN - hl. budova školy, 17. listopadu 1202, 500 03 Hradec Králové
  • Celková hodnota realizace: 2.599.700 Kč (dotace z rozpočtu RR 2.079.760 Kč, veřejné prostředky 519.940 Kč)

Logo EU