Uchazeč » Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2017 / 2018

V souladu s platnou legislativou :

  • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2017.
  • V souladu s § 62 odst. 5 školského zákona zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2017.